Finančná podpora

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa rozhodli podporiť našu pastoračnú činnosť detí a mládeže.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.