Ahoj! Sme Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne - známy pod menom "PIARISSIMO". 
Tento rok sme dostali pozvanie koncertovať za "Veľkou mlákou"
v USA 
v dňoch 4. - 11. decembra 2019
Pomôžte nám vycestovať, šíriť slovenské umenie a získať tak ocenenie našej snahy.
Podieľali sme sme sa na nahrávaní piesne Juraja Holodu "Kde je môj domov", ktorá je venovaná všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí. Na základe tejto skladby sme dostali pozvanie z Generálneho konzulátu SR v New Yorku a zároveň aj od Czech and Slovak Association, Inc. v Bostone, ktorej prezidentkou je pani Estera Mlch (autorka textu piesne). V týchto dvoch amerických mestách plánujeme uskutočniť viacero koncertov, na ktorých okrem spomínanej piesne odznejú aj skladby z nášho širokého repertoáru. Chceme ukázať Slovensko zahraničiu a prezentovať tak našu kultúru, krajinu i umenie. 
To všetko dokážeme, ale len s VAŠOU POMOCOU.


Podporiť našu snahu môžete vyplnením nasledujúceho formulára.
V prípade ak by nám nečakané okolnosti našu cestu zrušili, darované prostriedky vrátime. 
Za týmto účelom požadujeme aj Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás mohli prípadne kontaktovať za účelom vrátenia financií (ak si to budete želať).

1. Môj dar

/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Žiadam o vrátenie daru v prípade nerealizovania cesty

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

 

AKO TO VŠETKO ZAČALO alebo TROCHU Z NAŠEJ HISTÓRIE

Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne vznikol po obnovení činnosti školy v roku 1990. Na začiatku účinkoval iba pri rôznych školských akciách. V roku 1999 sa z bežného mládežníckeho gospelového zboru vyprofiloval na klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje viachlasné svetské i duchovné skladby rôznych štýlových období – od gregoriánskeho chorálu, cez renesanciu, baroko až po súčasnú modernú duchovnú a svetskú hudbu. V našom repertoári možno nájsť napr. slovenské ľudové piesne, diela starých majstrov, súčasnú zborovú literatúru, hudbu z filmov ako i černošské spirituály a mnohé iné.
Účinkovali sme na rôznych benefičných koncertoch spolu s mnohými slovenskými umelcami (M. Babjak, J. Babjak, T. Kružliaková-Babjaková, P. Remenár, F. Ďuriač, F. Pergler, A. Vizvári, S. Martausová, K. Pulišová a i.), zahraničnými umelcami (S. Nell, M. Hammerle Bortolotti, D. Močnik) a významným slovenským orchestrom ŠKO Žilina. Sme aktívnym účastníkom spoločného projektu stretávania sa školských speváckych zborov troch  slovanských krajín z miest - Krakov, Ľubľana a Trenčín, ktorý trvá už 20 rokov. Vystupovali sme na viacerých zborových festivaloch v Čechách i na Slovensku. V komornej zostave sme sa viackrát zúčastnili na najväčšom open air festivale na Slovensku Bažant POHODA.

NIEČO Z NÁŠHO ŽIVOTA nájdete aj na našich profiloch na Facebooku i na YouTube.

INFORMÁCIE K NAŠEJ CESTE
Vycestovať by nás malo 32. 
Potrebujeme vyzbierať dostatok finančných zdrojov na pokrytie leteniek, transferov, poistenia a čiastočne ubytovania.
Financie sa snažíme získať aj cez granty a dotácie, kde sa nám doteraz podarilo získať sumu 4 750 EUR. 
Ešte stále potrebujeme vyzbierať aspoň 20.000 EUR, aby sme mohli letieť. 
Uvedomujeme si, že nejde o malú sumu, ale veríme, že sa nám podarí nájsť dostatok darcov, aby sme naplnili náš cieľ. 
Všetkým vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu.

Pieseň "Kde je môj domov", ktorú sa chystáme prezentovať v USA:POZVÁNKY ZO ZAHRANIČIA
List Generálneho konzulátu SR v New Yorku k našej ceste do USA a pozvánka Czech and Slovak Association z Bostonu.